Elssie Ansareo

Elssie Ansareo 2

“Naturak, florak eta faunak gauza eta balio ugari erakusten dizkigute arretaz begiratuz gero; horietako bat denborak izaki bizidunen hazkundean eta garapenean duen garrantzia da. Ikuspegi hori aukeratu dugu eraikitzeko, hausnartzeko eta partekatzeko, ikastetxearen apustu argi batetik abiatuta egin ere: pazientzia, behaketa eta gozamena sustatzea gure lanen sortze-prozesuan, funtsezkoak baitira berehalakotasunaren kulturak dituen ondorioak arintzeko; garrantzitsua da honelako arte- eta hezkuntza-ekimenetatik abiatuta kultura horri aurre egitea”.

Elssie Ansareo

Partekatu