Soto La cuarta dimension

Soto. Laugarren dimentsioa

Esperientzia estetikoa denborazkotasunari, intentsitateari eta ikusleen parte-hartzeari lotutako zera moduan ulertzen zuen Sotok