Bilborako nahien zuhaitza

Bilborako nahien zuhaitza | Yoko Ono | Guggenheim Bilbao Museoa

Yoko Ono